Ham sıvalı yüzeylerde boya uygulaması

Öncelikle sıva yüzeyinin boyaya hazırlanması gerekmektedir. Bunun için önce yüzeye şeffaf koli bandı yapıştırılarak, çekilmelidir. Eğer bandın üzerinde yoğun şekilde kum tanecikleri veya çimento şerbeti kalıyorsa sıva yüzeyi gevşek bir dokuya sahiptir. Böyle bir durumda, öncelikle kuru bir fırça ile sıva fırçalanarak bu zayıf doku yüzeyden alınmalıdır.

Bu işlem yapılmadan boya uygulamasına geçilirse, hareketli olan sıva taneciklerinin sürtünme veya çarpma sonucu yüzeyden ayrılmasında, çirkin görüntünün yanında, boya yeterince film oluşturamayacağından bu bölümlerde farklı renk tonları veya yüzeyden ayrılmalar gözlemlenebilir. Yüzeyin temizlenmesi işleminden sonra; iç cepheler için; Kardelen Seffaf İzolak Astar 1/4 oranında inceltilerek tek kat olarak uygulanmalı daha sonra su bazlı boyalarımızdan birisi iki kat olarak, dış cepheler için; Kardelen Dış Cephe Astarı ile astarlandıktan sonra, iki kat son kat dış cephe boyalarımızdan birisi uygulanabilir. Ham sıvalı yüzeylerde daha çok mat boyalar tercih edilmelidir.

İpek mat veya yarı mat boyalar mat boyaya göre daha parlak olduğundan sıva dişerini ve diğer hataları daha fazla gösterecektir.

Brüt Beton yüzeylere boya uygulaması

Bildiğimiz gibi brüt beton kalıpları betondan daha kolay ayrılması için yağlanır. Bu yağın brüt beton üzerinde kalıp kalmadığını anlamak için yüzeye su atılır. Yüzeyde su damlacıklar halinde kalıyorsa, kalıp yağı var demektir. Kalıp yağları ılık arapsabunlu su ile temizlenerek yağ tabakası yüzeyden uzaklaştırılır. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, iç cepheler için; Kardelen Seffaf İzolak Astar 1/4 oranında inceltilerek tek kat olarak uygulanmalı daha sonra su bazlı boyalarımızdan birisi iki kat olarak, dış cepheler için; Kardelen Dış Cephe Astarı ile astarlandıktan sonra, iki kat son kat dış cephe boyalarımızdan birisi uygulanabilir.

Kireç badanalı yüzeylere boya uygulaması

Kireç kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmediğimiz bir malzemedir. Ülkemizde halen çok yanlış bir uygulama olan boyanın altına astar olarak kireç sürülmesi yaygın bir davranıştır.

Kireçli yüzeylerde mutlaka iç cepheler için; Kardelen Seffaf İzolak Astar 1/4 oranında inceltilerek tek kat olarak uygulanmalı daha sonra su bazlı boyalarımızdan birisi iki kat olarak, dış cepheler için; Kardelen Dış Cephe Astarı ile astarlandıktan sonra, iki kat son kat dış cephe boyalarımızdan birisi uygulanabilir.

Eski su bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulaması

Zemindeki yapılan tamiratların üzerine fırça ile tek kat plastik boya yapmak yapılan tamiratın görünmemesini sağlayacaktır. Özellikle fayans yapıştırıcısı ile yapılan tamiratların üzerine mutlaka birkaç kat boya yapılmalıdır. Zeminde daha önce su almış ve sararmış yerler veya is olan kısımlar Kardelen İs ve Leke örtücü astar ile tek kat halinde boyanmalıdır. Daha önce yapılan boya Su bazlı Saten boya veya ipek mat silikonlu boya ise yapacağınız boyanın daha sağlıklı olması için ince bir zımpara ile zımparalanması faydalı olacaktır. Alt zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra, iç cepheler için; Kardelen Seffaf İzolak Astar 1/4 oranında inceltilerek tek kat olarak uygulanmalı daha sonra su bazlı boyalarımızdan birisi iki kat olarak, dış cepheler için; Kardelen Dış Cephe Astarı veya Kardelen Şeffaf İzolak Astar ile astarlandıktan sonra, iki kat son kat dış cephe boyalarımızdan birisi uygulanabilir.

Saten Alçılı Yüzeylere Boya Uygulaması

Saten alçı tozuma karakterli ve emici bir malzeme olduğu için, bu yüzeylerde boya ve macun uygulamasına geçmeden önce, yüzey uygun astarla mutlaka astarlanmalıdır.

Kardelen Seffaf İzolak Astar 1/4 oranında inceltilerek tek kat olarak uygulanmalı daha sonra su bazlı boyalarımızdan birisi iki kat olarak uygulanmalıdır. Eğer sentetik boya uygulaması yapılacaksa, saten alçı astarından sonra bir kat Kardelen Sentetik Astar uygulanır. Sonrasında iki kat halinde Kardelen Yarı Mat Sentetik Boya ile katlar arasında 24 saat bekliyerek uygulama yapılır.

Demir Yüzeylere Boya Uygulaması

Demir yüzeyler havadaki oksijen ile reaksiyona girerek zamanla korozyona uğrar ve paslanırlar. Bu durumu önlemek için boya öncesi demir yüzeylere mutlaka pas önleyici Kardelen veya Aura Antipas tek kat uygulanır. Sonrasında üzerine 2 kat sentetik boya katlar arası 24 saat beklenerek uygulanabilir. Daha önce boyanmış demir aksama boya yapılırken öncelikle paslanan kısımlara zımpara yapılır ve antipas boya ile boyanır. Üzerine 24 saat sonra sentetik boya uygulaması yapılır.

Lekeli ve isli yüzeylerde yapılması gerekenler

Kalem, is, yağ, nikotin, yangın izleri, kurum… gibi lekeleri yok etmek için, herhangibir boyama sistemi yeterli derecede performans sağlayamaz . Belirli bir süre sonra tüm lekeler kusma yapar. Bu nedenden dolayı, bu lekeleri bloke edebilecek ve kesinlikle tekrar kusmasını engelleyebilecek bir ürün uygulanmalıdır. Kardelen İs ve leke Örtücü Astar bu tip yüzeyler için özel formüle edilmiş bir üründür. Lekeli yüzeylere yapılan tek kat uygulama ile bu sorunu giderebilir ve üzerine istediğiniz boyayı uygulayabilirsiniz.